Algemene voorwaarden

Van kracht op: 25/05/2018 (V.03)

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

De reservering van welke diensten of accommodatie ook die op deze website worden aangeboden of die hiermee zijn gerelateerd, houden de acceptatie van deze algemene voorwaarden in en worden automatisch in het contract opgenomen, zonder dat deze hier met precisie in uiteen worden gezet.

Op onze website worden duur, reisplan, prijs, extra´s, minimum groepsaantal, minimum verblijf en diensten die opgenomen zijn in het verblijf en/of de reis aangegeven. Door eerdere publicatie zullen extra informatie en eventuele wijzigingen (als die zich voordoen) worden aangeduid in het informatiedocument dat voor elke reservering specifiek is. Dit wordt aan de klant overgedragen en vormt samen met de algemene voorwaarden het definitieve contract. Voor interpretatie, toepassing of claims die hierop betrekking hebben zal de klant deze expliciet moeten voorleggen aan de rechtbank van Alicante, waarbij afstand wordt gedaan van elke andere jurisdictie.

Het boeken van diensten via de website http://www.diamantebeach.com, bij reserveringen en/of betalingen van een deel van of het volledige bedrag voor verblijven in hotel AR Diamante Beach, gebeurt via het reisbureau Viajes Galaxtur, S.A. wie neemt de nodige stappen bij de bedrijven die de hotelvestigingen bezitten

 

2. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING

Van toepassing is het vastgestelde in deze voorwaarden zoals de verordening 206/2010 van 3 december en verordening 75/2015 van 15 mei, beide van de Consell de la Generalitat Valenciana.

 

3. ORGANISATIE

De technische organisatie van het verkoopcontract op de website van de www.diamantebeach.com  wordt uitgevoerd door Viajes Galaxtur SA.

Viajes Galaxtur S.A.

Licentie CV-140-Mm-A
C.I.F.: A- 03277902
AR Diamante Beach Hotel

Tomo 1444 general, folio 37, hoja A13572, inscripción 1ª

AV/ Juan Carlos I, 48
03710 Calpe (Alicante)

Het bedrijf, als reisagentschap, zal in het geval de geïnteresseerden een contract afsluiten, de gegevens van de klanten naar het desbetreffende bedrijf sturen, zodat deze laatste kan overgaan tot het uitvoeren van de gewenste prestaties en/of diensten.

 

4. RESERVERINGEN

Op het moment dat u reserveert moet u de gegevens van uw creditcard doorgeven (via externe betalingsverwerkers. Viajes GALAXTUR verwerkt de betalingen via de gateway UNIVERSALPAY, Entidad de pago, SLU, die optreedt als overnemende partij en over de PCI DSS-gecertificeerde beschikt, om de gegevens van de betaalkaarten van de gebruikers op veilige wijze op zijn server te kunnen opslaan. ) om de reservering te bevestigen. Deze gegevens zullen worden gebruikt in geval van annuleringen en afzeggingen of als de klant niet komt opdagen ( zie hierna de paragraaf over Annuleringen en afzeggingen)

Bij "Betaling met betaalkaart" wordt het volledige bedrag van de reservering geïnd.

Wordt de reservering met "Betaling op de bestemming" gedaan, dan moet het bedrag voor 100% worden betaald op het moment van aankomst in het hotel/etablissement, anders wordt de reservering als geannuleerd beschouwd en dienen de overeenkomstige annuleringskosten te worden betaald. Als een persoon op naam van een andere persoon of andere personen reserveert, dan neemt hij/zij in diens naam alle in deze algemene voorwaarden genoemde gevolgen op zich.

 

5. PRIJZEN

De prijzen zijn gebaseerd op tarieven voor accommodatie, transport, diensten, types valutakoersen, van toepassing zijnde heffingen en belastingen die gelden vanaf 2 januari van het lopende jaar. Elke willekeurige prijswijziging van de genoemde elementen leidt tot een herziening van de eindprijs van de reservering. Deze wijzigingen worden aan de consument meegedeeld, waarop deze, in het geval de wijziging een prijsstijging van meer dan 15% van de reservering inhoudt, de wijzigingen zonder enige boete mag weigeren, of kan overgaan tot acceptatie van de wijziging van het contract. Met betrekking tot de uitgevoerde en bevestigde aanvragen zal er in geen enkel geval een prijsverhoging worden herzien in de twintig dagen voorafgaand aan de aankomstdatum. De aangeduide prijzen zijn inclusief eventueel van toepassing zijnde btw.

 

6. INBEGREPEN DIENSTEN

De inbegrepen diensten zijn de diensten die in elke reservering en de bijbehorende informatie die wordt overhandigd, worden aangeduid. Indien deze voorafgaand aan vertrek worden gewijzigd, zullen de inbegrepen en niet-inbegrepen diensten in het informatiedocument worden opgenomen.

 

7. NIET-VERPLICHTE EXCURSIES EN BEZOEKEN

De excursies, bezoeken en diensten die niet expliciet gedetailleerd worden aangeduid als zijnde inbegrepen in de reservering, of die worden aangeduid als niet verplicht/optioneel, zijn geen onderdeel van het contract. De vermelding op de website of in het reserveringsdocument is van louter informatieve aard. De voorwaarden en prijzen van de genoemde excursies worden plaatselijk uiteengezet en zijn beschikbaar bij de receptie van de accommodatie of het reisagentschap: Viajes Galaxtur SA.

 

8. DOCUMENTATIE

Alle personen die in de reservering zijn opgenomen zijn verantwoordelijk in het bezit te zijn van de benodigde documentatie (identiteitsbewijs, paspoort, visa, gezondheidsmaatregelen …). Viajes Galaxtur SA zal bij vragen informerend optreden, maar het is de verantwoording van de klant zich op de hoogte te laten stellen door de bevoegde autoriteiten. In het geval de klant zich door gebrek aan de benodigde documentatie of onjuiste documentatie genoodzaakt ziet de reservering te annuleren of hier afstand van te doen, zal het agentschap de aangegeven voorwaarden onder de paragraaf ‘annuleringen’ toepassen.

 

9. BAGAGE

De bagage van de reizigers valt niet onder het contract van transport over land en alles wat daarmee gerelateerd is en men wordt geacht zijn/haar bagage te allen tijde bij zich te houden. Viajes Galaxtur SA is niet aansprakelijk voor schade aan of slijtage van bagage tijdens het verblijf of het verloop van de reis, excursies of diensten waar een contract voor is afgesloten.

 

10. ANNULEREN EN/OF INTREKKEN VAN DE REIS DOOR DE REIZIGER

De gebruiker die zijn/haar aangevraagde of overeengekomen reis wil annuleren of intrekken, heeft het recht op terugbetaling van het gestorte bedrag, maar dient het agentschap schadeloos te stellen voor de volgende kostenposten:

 • Afhandelingskosten (gemaakt door het verkopende agentschap, Viajes Galaxtur SA)
 • Annuleringskosten (indien daar sprake van is) die zijn gemaakt door het organiserende agentschap en de leveranciers van toeristische diensten. Op alle voorgestelde diensten zijn speciale annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Bij annulering van een boeking gelden als sanctie de volgende percentages over het totaalbedrag:
  • Laagseizoen (01/11-30/04)
   • Bij annuleringen van meer dan 7 dagen vóór de aankomstdatum zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
   • Bij annuleringen tussen 7 en 2 dagen vóór de aankomstdatum is een nacht aan annuleringskosten verschuldigd.
   • Bij annuleringen die een dag vóór de aankomstdatum of op die dag zelf worden gedaan, zijn drie nachten aan annuleringskosten verschuldigd.
  • Hoogseizoen (01/05-31/10)
   • Bij annuleringen van meer dan 14 dagen vóór de aankomstdatum zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
   • Bij annuleringen tussen 14 en 2 dagen vóór de aankomstdatum is een nacht aan annuleringskosten verschuldigd.
   • Bij annuleringen die een dag vóór de aankomstdatum of op die dag zelf worden gedaan, zijn drie nachten aan annuleringskosten verschuldigd.
     
  • Als u zich op de aankomsttijd niet meldt, zonder dat u van tevoren schriftelijk heeft geannuleerd, of als u zich te laat meldt, dan verliest u het volledige bedrag van het geboekte arrangement. 

 

Desondanks, indien de annulering nadelig mocht zijn voor andere klanten, omdat er niet kan worden voldaan aan het minimumaantal klanten voor het uitvoeren van een dienst, of voor het toepassen van speciale tarieven, zal het agentschap Galaxtur SA bovendien het benodigde bedrag inhouden om de genoemde tarieven toe te kunnen passen.

 

11. ANNULERINGEN DOOR HET AGENTSCHAP – MINIMUMAANTAL VOOR GROEPEN

In het geval de uitvoering van een reservering (accommodatie of diensten) onderhevig is aan een minimumaantal deelnemers, en dusdanig wordt bepaald, kan het agentschap de reservering annuleren als niet aan het minimumaantal deelnemers wordt voldaan en zal dit minimaal 3 dagen voorafgaand aan het voorgenomen vertrek moeten meedelen. Bovendien kan het agentschap een reis ook annuleren door farce majeur, waaronder abnormale en onvoorziene omstandigheden waar geen invloed op kan worden uitgevoerd, terwijl op redelijkerwijs is gehandeld. In beide gevallen heeft de consument het recht op terugbetaling van de betaalde bedragen, met uitzondering van de afhandelingskosten.

 

12. WIJZIGINGEN

Indien de organisator zich voor het uitvoeren van een dienst verplicht voelt de essentiële elementen van de dienst op aanzienlijke wijze aan te passen, dient deze dit schriftelijk aan de klant mee te delen, waarop de klant op zijn beurt kan kiezen de reservering te annuleren of het contract te accepteren met de wijzigingen op de eerder gecontracteerde reservering. Indien het reisagentschap voorafgaand of tijdens de dienst het onmogelijk acht deze dienst of delen ervan zoals bepaald in de overeengekomen voorwaarden uit te voeren, zal het agentschap de gebruiker aanbieden het totaal betaalde bedrag voor deze dienst terug te betalen of te vervangen voor een dienst met soortgelijke kenmerken. Alle diensten die niet zijn uitgevoerd, zullen aan het einde van de reservering worden terugbetaald, waarbij voorafgaand overeenkomstig bewijs wordt overlegd dat werd uitgegeven door de verantwoordelijke persoon of entiteit. Er heeft onder geen enkel beding terugbetaling plaats voor diensten waar de klant vrijwillig afstand van heeft gedaan. In gecontracteerde reizen waar in de reservering zeilboot- en/of motorbootvaarten zijn opgenomen, behoudt de verantwoordelijke kapitein of schipper zich het recht voor de bestemmingen, routes of overnachtingen in havens te variëren of te wijzigen, overeenkomstig de weerscondities en met het oog op de veiligheid van de klanten, waarover de klanten voorafgaand worden geïnformeerd, zonder dat deze hierover enige claims kunnen indienen of hiervoor schadeloos worden gesteld.

 

13. SPECIALE VOORWAARDEN VOOR RESERVERINGEN VAN DE HOTELS

Het minimaal vereiste verblijf in het hoogseizoen is 7 dagen. Desalniettemin, en altijd afhankelijk van beschikbaarheid, kunnen verblijven van korter dan een week worden aangevraagd (bekijk toeslag voor minimaal verblijf). Er worden op geen enkel moment concrete kamernummers of kamertypes gegarandeerd. Wij zullen echter alle mogelijkheden inzetten om aan verzoeken van onze klanten op het moment van de reservering te voldoen als het gaat om locatie: hoog of laag appartement, enz.

De officiële check-in tijd en Check-out is:.

 

Etablissement   AR Diamante Beach 

CHECK-IN    14:00

CHEK-OUT  12:00 

 

Bovendien behoudt het hotel zich bij weigering een creditcardnummer te geven het recht voor de consumpties of diensten die tijdens het verblijf worden genuttigd, niet op uw kamer te boeken.

Het hotel behoudt zich ondanks het geven van een creditcardnummer ook voor het boeken op de kamer stop te zetten, als het totaalbedrag in diensten gelijk is aan EUR 200 of dit bedrag overschrijdt.

 

14. DIEREN ZIJN NIET TOEGESTAAN. 

 Indien er toch een dier wordt aangetroffen na aankomst, wordt het verblijf automatisch beëindigd, zonder teruggave van vooraf betaalde kosten.