Privacybeleid

Privacybeleid

 

Van kracht op: 25/05/2018 (V.03)

 

De contactgegevens  die u met ons deelt zullen worden opgenomen in een bestand om commerciële contacten met u te onderhouden, waarvoor DELTAMAR WORLD SL  verantwoordelijk is. U kunt uw recht met betrekking tot gegevensbescherming uitoefenen op het volgende adres: Vertegenwoordiger Gegevensbescherming, dpo@ar-hotels.com. Uw gegevens worden gedurende een periode van 10 jaar beschermd.

 

De gebruikers van deze website begrijpen dat alle informatie die via de sociale media wordt gegeven (post, vermeldingen, opmerkingen, links, chats, video´s, foto´s enz.) openbaar kunnen worden gemaakt en door derden kunnen worden gebruikt, buiten de mogelijkheid van  DELTAMAR WORLD SL  om hier beperkingen voor op te leggen. Deze derden kunnen deze gegevens zonder autorisatie van DELTAMAR WORLD SL  gebruiken voor doelen die de belangen van het bedrijf niet direct dienen zonder dat hiervoor door DELTAMAR WORLD SL  autorisatie, licentie, toestemming voor is gegeven of DELTAMAR WORLD SL  van deze handelingen op te hoogte wordt gebracht. De gebruikers dienen zich daarom bewust te zijn van de gevolgen die inherent zijn aan het gebruik van informatie die via de sociale media wordt gepubliceerd.

 

Alle meningen en in het algemeen door de gebruikers gepubliceerde informatie zijn voor de verantwoording van diegene die deze heeft geuit en duidt niet op enige betrokkenheid van DELTAMAR WORLD SL .

 

Wat betreft de identificatie van de gebruikers die links sturen, opmerkingen of posts en bijlagen (teksten, video’s, foto’s enz) plaatsen met betrekking tot de bemiddelende bedrijven en eigenaren van de platforms die “sociale media” wordt genoemd, kan DELTAMAR WORLD SL  het ontzag van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming niet op ieder moment garanderen en verwijzen de gebruikers naar het privacybeleid van ieder van deze sociale media.

 

Met betrekking tot de gepubliceerde inhoud op de sociale media die door DELTAMAR WORLD SL  wordt gebruikt, worden de gebruikers aangeraden de hiervoor genoemde normen op te volgen. In het geval van twijfel over het proces van persoonlijke gegevens van DELTAMAR WORLD SL  via de sociale media kunnen de gebruikers contact opnemen met de entiteit, via dpo@ar-hotels.com . Ditzelfde adres kan worden aangewend voor de uitvoering van de in de Europese  wetgeving vastgelegde rechten in verband met de gegevensbescherming (recht op toegang, rectificatie, verzet en annulering, beperking van gebruik, overdraagbaarheid, het indienen van klachten bij de bevoegde autoriteit over gegevensbescherming en ten slotte het vorderen van een compensatie bij de gewone rechtbank).